شماره حساب 0682077395

شماره شبا IR820180000000000682077395 نزد بانک تجارت به نام شرکت کارگزاری بیمه صافات-شعبه ابوذر.

شماره کارت 5859837003834047 به نام شرکت کارگزاری بیمه صافات.

جهت تکمیل بیمه نامه مسئولیت حرفه ای ابتدا فرم پیشنهاد را از (اینجا) دریافت و سپس تکمیل کنید و به شماره 09380185848 در تلگرام یا واتس اپ ارسال کنید.

همچنین لاز است تصویر کارت عضویت ، تصویر پروانه اشتغال (پشت و رو) ، و تصویر واریزی را به شماره 09380185848 در تلگرام یا واتس اپ ارسال کنید.