ثبت نام
شماره حساب 0682077395

شماره شبا IR820180000000000682077395 نزد بانک تجارت به نام شرکت کارگزاری بیمه صافات-شعبه ابوذر

شماره کارت 5859837003834047 به نام شرکت کارگزاری بیمه صافات

مدارک و فیش های واریزی را به شماره 09380185848 در تلگرام یا واتس اپ ارسال نمایید

ارسال اطلاعات